Dobrodošli na spletnih straneh za pomoč pri študiju fizike na daljavo.


Študijsko gradivo zajema snov iz klasične visokošolske fizike, dopolnjen z osnovnimi temami iz kvantne mehanike in moderne fizike. Pripravljeno je po študijskem programu za predmet Fizika na univerzitetnem študijskem programu Okolje, ki se izvaja v okviru Šole za znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici v obsegu 90 ur predavanj ter 60 ur vaj. V prvi vrsti je torej namenjeno študentom, ki obiskujejo predavanja oziroma se pripravljajo na pisni ali ustni izpit iz tega predmeta. Vendar pa je gradivo zasnovano tako, da ga lahko uporabljajo tudi slušatelji pri predmetu Tehniška fizika na visokošolskem strokovnem študijskem programu Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov, ki se izvaja na Visoki poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici ali pri katerem drugem sorodnem predmetu, ki obravnava snov visokošolske fizike.

Študijsko gradivo je razdeljeno na teoretični del, računske naloge, ki jih študentje rešujejo pri vajah ali samostojno doma, ter na zbirko nalog iz pisnih kolokvijev in izpitov iz preteklih let. V okviru predmeta Fizika na študijskem programu Okolje vsak študent med študijskim letom pripravi seminarsko nalogo. V sklopu teh spletnih strani so objavljena navodila za izdelavo seminarske naloge, zbirka seminarskih tem ter primeri dokončanih seminarskih nalog.


Spletne strani so namenjene tudi sprotnemu oveščanu študentov o študijskih zadevah, klasični študijski literaturi, rezultatih kolovijev in seminarjev, pravilih študija in drugih vprašanjih povezanih s predmetom Fizika. Možna pa je tudi neposredna izmenjava informacij med študenti in predavateljem preko elektronske pošte ali preko zbirke odgovorov na najbolj pogosto zastavljena vprašanja.

V okviru tega spletnega portala boste našli tudi povezave na druge spletene strani, ki so namenjene učenju fizike na daljavo, ali so z obravnavano snovjo iz fizike vsebinsko povezane in se lahko uporabljajo kot dopolnilno gradivo pri študiju.

Nekateri deli spletnega portala so namenjeni le študentom Univerze v Novi Gorici. Za dostop do njih je potrebno navesti UPORABNIŠKO IME in GESLO, ki ju študentje Univerze v Novi Gorici dobijo na predavanjih ali neposredno pri meni.

prof. dr. Iztok Arčon

Pri oblikovanju in postavitvi spletnih strani ter pri pripravi grafičnega gradiva, animacij, interaktivnih testov in drugih multimedijskih elementov sta mi pomagala Boštjan Grmek in Klemen Peršolja, študenta Poslovno-tehniške šole na Univerzi v Novi Gorici . Obema se zahvaljujem za vloženi trud in za številne tehnične in oblikovne rešitve pri predstavitvi gradiva na spletu.

Opozorilo: Uporaba študijskih gradiv (besedil, slik, animacij, prosojnic, testov in ostalih elementov), ki so predstavljena v sklopu tega portala, je namenjena izključno študentom kot pomoč pri učenju. Razmnoževanje, objavljanje ali uporaba na drugih spletnih straneh, elektronskih ali tiskanih medijih brez pisnega dovoljenja avtorjev ni dovoljena.

Vprašanja in pripombe sporočite na elektronski naslov :iztok.arcon@p-ng.si

 

gor

E-mail:iztok.arcon@p-ng.si
Zadnja sprememba: 26-01-2006

 

 

 

 

pisni izpiti obvestila
 

 

....NASLOVNICA

....PREDGOVOR

....CIP- kataložni
....
zapis

 

....ANKETA