Meteorologija 2016 / 2017


Pomembna obvestila

Študijski program


Vaje

 • 27. 2. 2017: Temperatura zraka
 • 20. 3. 2017: Zračni tlak
 • 10. 4. 2017: Sevanje
 • 15. 5. 2017: Vlaga v zraku
 • 25. 5. 2017: Vetrovi in ravnovesje sil
 • Naloge z rešitvami (pdf)
 • Vertikalne sondaže (grafi)
 • Vaje za ponovitev (pdf)

 • Domače naloge

  Domače naloge oddate v pisni ali elektronski obliki do naslednjih vaj.
 • 27. 2. 2017: Temperatura zraka - podatki, navodila
 • 20. 3. 2017: Temperatura, zračni tlak - navodila, R skripta za izris profilov
 • 10. 4. 2017: Sevanje - navodila
 • 15. 5. 2017: Poznavanje oblakov; Vlaga v zraku - navodila

 • Povzetki

  1. Osnovni plinski zakoni, temperatura in zračni tlak, vlaga v zraku (pdf)
  2. Energijska bilanca - sevanje, kondukcija, konvekcija (pdf)
  3. Ravnovesje sil in veter (pdf)
  4. R in RStudio - programsko okolje za statistično obdelavo in grafični prikaz podatkov (pdf)

  Internetne strani:
  Domov