Meteorologija 2015 / 2016


Pomembna obvestila

Študijski program


Vaje

 • 18. 2. 2016: Temperatura zraka
 • 10. 3. 2016: Zračni tlak
 • 31. 3. 2016: Sevanje
 • 26. 5. 2016: Vlaga v zraku
 • 2. 6. 2016: Vetrovi in ravnovesje sil
 • Naloge z rešitvami (pdf)

 • Povzetki

  1. Osnovni plinski zakoni, temperatura in zračni tlak, vlaga v zraku (pdf)
  2. Energijska bilanca - sevanje, kondukcija, konvekcija (pdf)
  3. Ravnovesje sil in veter (pdf)

   Internetne strani:
   Domov