Mehanika 2014 / 2015

Pomembna obvestila

Študijski program


Literatura


Domače naloge

Domačo nalogo oddate v pisni obliki na vajah.
 1. 1. Domača naloga (pdf)
  Rok: 6. 10. 2014
 2. 2. Domača naloga (pdf)
  Rok: 13.10.2014
 3. 3. Domača naloga (pdf)
  Rok: 21.10.2014

Enačbe

 1. Matematične osnove, natančnost meritev in napake (pdf)
 2. Gibanje v eni in treh dimenzijah (pdf)
 3. Kroženje okoli nepremične osi in relativno gibanje (pdf)
 4. Newtonovi zakoni gibanja (pdf)

Vaje

 • 2. 10. 2014: Matematične osnove
 • 6. in 9. 10. 2014: Merjenje fizikalnih količin, napake; Enakomerno in enakomerno pospešeno gibanje v eni dimenziji (pdf)
 • 13. in 15. 10. 2014: Gibanje v dveh in treh dimenzijah (pdf)
 • 17. 10. 2014: Kroženje okoli nepremične osi (pdf)
 • 21., 23., 28., 30. 10. in 3. 11. 2014: Relativno gibanje in Newtonovi zakoni gibanja (pdf)
 • 5., 7. in 10. 11. 2014: Ohranitev energije; Ohranitev gibalne in vrtilne količine (pdf)
 • 12. 11. 2014: Gravitacija - ohranitveni zakoni; Nihanje (pdf)

 • Rešitve nalog

 • 15. 10. 2014
 • 17. 10. 2014
 • 21. 10. 2014
 • 3. 11. 2014
 • 5. 11. 2014
 • 7. 11. 2014
 • 10. 11. 2014
 • 12. 11. 2014

 • Prejšnja leta
  Domov