Alegorični pogled, tehno-slike v umetnosti, vizualizacija humanističnih podatkov / Allegorical intuition, techno-images in art, visualization in humanities

ΜΗΔΕΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, 2013, 200', video;
iz / from Emblemata, A. Alciati, 1550.

It is well known how Alexander the Great had responded to a person who had asked him how he was able to accomplish so much in such a brief span of time. He said: “By never wanting to postpone anything,” and that thought is indicated by the elk: you might be uncertain as to whether it is stronger or swifter.

Znanost in z njo povezane tehnologije dojemamo kot učinkovite, celo do te mere, da se bojimo, da bodo uničile svet. Lastnost človeka (in stroja) je, da se v svojem delovanju, ki sledi določeni logiki, ne ustavi. / Science and technology are perceived as effective, we are even afraid of their destructive impact on the world. The characteristic of people (and machines) is that they would persist in their doing, which follows a certain logic.

Umetnosti ne pripisujemo učinkovitosti. Proizvaja lepoto, ki je za nekatere ljudi pomembna, za druge manj. / Art is not efficient. It produces beauty, which is very important to some people, while to others it is not.

Bakrov klorid / CuCl, 2014, 136 × 136 cm, digitalna grafika / digital print; glej / see also: S. Emin, F. F. Abdi, M. Fanetti, W. Peng, W. Smith, K. Sivula, B. Dam, M. Valant: A novel approach for the preparation of textured CuO thin films from electrodeposited CuCl and CuBr, Journal of Electroanalytical Chemistry, 717–718 (2014): 243–249 .

16. 3. 2018 ob / at 14.00, Vipavska 11c, Ajdovščina:
Tehno-slike
: delavnica v Središču za mikroskopijo in spektroskopijo Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini z raziskovalcem materialov dr. Mattio Fanettijem. / Techno-images: workshop at the Microscopy and Spectroscopy Centre of the University of Nova Gorica in Ajdovščina with materials scientist Dr Mattia Fanetti.

3D vizualizacije zgodovine literarnih avtoric / The 3-D Visualizations of History of Women Writers, 2017, 60 × 60 cm, svetlobna škatla / light box.

Narvika Bovcon je izredna profesorica za video in nove medije na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in raziskovalka v Laboratoriju za računalniški vid ter glavna in odgovorna urednica Likovnih besed. / Narvika Bovcon is associate professor of video and new media at the Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana, and a researcher in the Computer Vision Laboratory. She is the editor-in-chief of the journal Likovne besede (Art Words).

Aleš Vaupotič je izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici, kjer je dekan Fakultete za humanistiko in vodja Raziskovalnega centra za humanistiko. / Aleš Vaupotič is associate professor, the dean of the School of Humanities, and the head of the Research Centre for Humanities at the University of Nova Gorica.

3D vizualizacije zgodovine literarnih avtoric in grafika Bakrov klorid so nastale na Univerzi v Novi Gorici v projektih SUNGREEN (z M. Fanetti, S. Emin, M. Valant) in TTT – Potujoči teksti 1790–1914: Transnacionalna recepcija del avtoric na evropskih obrobjih (s K. Mihurko Poniž). / The 3-D Visualizations of History of Women Writers and the CuCl print were realized at the University of Nova Gorica in the projects SUNGREEN (with M. Fanetti, S Emin, M. Valant), and TTT – Travelling TexTs 1790–1914: The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe (with K. Mihurko Poniž).

Povezave / Links
Katalog / Catalogue FUTUROLOGIJA: Kaj lahko umetnost jutri naredi za VAS? / FUTUROLOGY: What can art tomorrow do for you?. Fotografije/Photos (Matej Vidmar, Kulturni dom Nova Gorica): 1, 2, 3, 4.
Razstava Futurologija – Kaj lahko umetnost jutri naredi za vas? v Mestni galeriji Nova Gorica, 9.–30. 3. 2018, vabilo. Nadja Zgonik: Javno vodstvo po razstavi Futurologija, 13.03.2018.
Prispevek v oddaji Kultura na RTV Slovenija, 13. mar. 2018.
Prispevek v Likovnih odmevih na Radiu Slovenija, 23. 3. 2018.
Prispevek v oddaji Iz kulturnega sveta, Radio Koper, 13. 3. 2018.
Prispevek Futurologija: Skupinska razstava, Mestna galerija Nova Gorica v ciklu Sodobna umetnost.
Prispevek v Mladini 16. 3. 2018.
Napoved Delavnice SEM in TEM 16. 3. 2018 ob 14.00 v Ajdovščini, Delavnica iz elektronske mikroskopije v likovni umetnosti / The Electron Microscopy in Fine Arts Workshop with materials scientist Dr Mattia Fanetti and the artists Narvika Bovcon and Aleš Vaupotič will take place in the Microscopy and Spectroscopy Centre, the Research Centre of the University of Nova Gorica in Ajdovščina (Vipavska 11c, Ajdovščina), 16. 3. 2018 ob / at 14.00. Prosojnice / Slides. Foto/Photo.
FRI Piškot: Narvika Bovcon in Franc Solina – Podatkovne skulpture, 8. 3. 2018, ob 14.15, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, prosojnice / slides.