Duineser Elegien: Die dritte Elegie (Rainer Maria Rilke, 1923)

EINES ist, die Geliebte zu singen. Ein anderes, wehe,
jenen verborgenen schuldigen Fluß-Gott des Bluts.
Den sie von weitem erkennt, ihren Jüngling, was weiß er
selbst von dem Herren der Lust, der aus dem Einsamen oft,
ehe das Mädchen noch linderte, oft auch als wäre sie nicht,
ach, von welchem Unkenntlichen triefend, das Gotthaupt
aufhob, aufrufend die Nacht zu unendlichem Aufruhr.
O des Blutes Neptun, o sein furchtbarer Dreizack.

… (Deutsch)

Deinske elegije: Tretja elegija

Eno je, peti o ljubici. Drugo, gorjé,
O tistem skritem krivem rečnem bogu krvi.
Ta, ki ga ona od daleč spozna, njen fant,
kaj neki ve on o gospodu slasti, ki je v samotnem
pogosto, se preden je deklica lajšala, pogosto pa,
ko da je ne bi bilo, ah, kako nespoznaven, vzdignil
božansko glavó in klical noč v neskoncen upor.
O Pozejdon krvi, o njegov strašni trizob.

… (Rainer Maria Rilke. Prevedel Kajetan Kovič. Mladinska knjiga, 1988.)

The Duino Elegies: The Third Elegy

To sing the beloved is one thing, another, oh,
that hidden guilty river-god of the blood.
What does he know, himself, of that lord of desire, her young lover,
whom she knows distantly, who often out of his solitariness,
before the girl soothed him, often, as if she did not exist,
held up, dripping, from what unknowable depths,
his godhead, oh, rousing the night to endless uproar?
O Neptune of the blood, O his trident of terrors.

… (English)


→ Rilkejeva pot med Sesljanom in Devinom v povečani resničnosti; produkcija: Raziskovalni center za humanistiko, Univerza v Novi Gorici in projekt EDUKA2: Čezmejno upravljanje izobraževanja. Urednica: Ana Toroš; zasnova sistema povečane resničnosti: Aleš Vaupotič; tehnična izvedba Sapiens.