Meja (Janez Povše)

Confin (I, trad. Anna Madriz), Confine (I, trad. Marco Apollonio)

I

Meja je mejna in meji na mejo,
Meja je mejasta in je zamejna,
primejna, namejna, vsemejna,
vmejna in izmejna, obmejna,
nadmejna in brezmejna,
brez-mejna, brez česarkoli, brez vsega,
vzdolžna, vrhmejna, podmejna,
vštricmejna, globokomejna, vmesmejna,
danes-, včeraj-, jutri-mejna,
navzgor in navzdol-mejna,
kjerkoli-, kadarkoli-mejna,
kjerkoli-, kadarkoli-mejna,
je mejna in je samo meja,
od prazačetka do prakonca meja,
od mejnega niča do mejne neskončnosti
omejena, zamejena, vtisnjena – zapisana.


Janez Povše se je rodil 15. oktobra 1941 v Ljubljani. Klasično gimnazijo je dokončal v Ljubljani, nato pa je študiral na AGRFT (takrat Akademija za igralno umetnost) in diplomiral leta 1967. Leta 1972 se je zaposlil kot režiser in umetniški vodja Prešernovega gledališča v Kranju. Svojo umetniško vodenje je nadaljeval v novogoriškem gledališču, ki je pod njegovo taktirko doživelo organizacijski in umetniški razvoj in se suvereno vključilo v slovenski gledališki prostor. Leta 1978 je prejel nagrado Prešernovega sklada. Od leta 1981 dela kot svobodni umetnik.


Confin (Janez Povše, trad. Anna Madriz.)

I

Il confin al è confinant e al confine cul confin,
il confin al è frontiere e al è par confin,
di confin, al confin, oniconfin,
no confinât, deconfinât, confinât,
transconfinât e disconfinât,
sence confin, sence nuie, sence dut,
longjitudinâl, soreconfinant, subconfinant,
confin in linie, confin profont, tra il confin,
vuê-, îr-, doman-confinant,
sù e jù-confinant,
pardut-, simpri-confinant,
pardut-, simpri-confinant,
al è confinant e al è dome confin,
dai primordis a la fin confin,
dal confin zero al confin infinît
limitât, delimitât, in rilêf - segnât.


Janez Povše al è nassût ai 15 di Otobar dal 1941 a Lubiane. Dopo conseguît il diplome al liceu classic di Lubiane, al à continuât i studis li da la Academie di art dramatiche da la citât stesse e si è laureât tal 1967. Tal 1972 al à scomençât a lavorâ come regjist e diretôr artistic li dal teatri Prešeren di Kranj. Daspò al è passât sicu diretôr artistic al teatri di Nova Gorica, che sot la sô direzion al à cognossût un svilup organizatîf e artistic di rimarc, jentrant cussì cun sucès tal ambit teatrâl sloven. Tal 1978 al à otignût il premi da la Fondazion Prešeren. Dal 1981 al lavore come scritôr e publicist indipendent.


Confine (Janez Povše, trad. Marco Apollonio)

I

Il confine è confinante e confina con il confine,
il confine è confinitivo ed è d’oltreconfine,
da confine, su confine, omniconfine,
inconfinato, deconfinato, confinato,
transconfinato e sconfinato,
aconfinato, senza niente, senza tutto,
longitudinale, apicalconfinante, subconfinante,
accantoconfinante, profondamente confinante, trasconfinante,
oggi-, ieri-, domani-confinante,
su e giù-confinante,
dovunque-, sempre-, confinante,
dovunque-, sempre-, confinante,
è confinante ed è solo confine,
dai primordi alla fine confine,
dal confine zero al confine infinito
limitato, confinato, in rilievo - segnato.


Janez Povše è nato il 15 ottobre 1941 a Lubiana. Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico a Lubiana, vi ha proseguito gli studi all'Accademia di arte drammatica, laureandosi nel 1967. Nel 1972 ha cominciato a lavorare come regista e direttore artistico presso il teatro Prešeren di Kranj. In seguito è passato come direttore artistico al teatro di Nova Gorica, che sotto la sua guida ha conosciuto un notevole sviluppo organizzativo e artistico, inserendosi con successo nell'ambito teatrale sloveno. Nel 1978 ha ottenuto il premio della Fondazione Prešeren. Dal 1981 lavora come scrittore e pubblicista indipendente.


→ Literarna pešpot po Gorici/Itinerari leterari par Gurize/Itinerario letterario per Gorizia; produkcija/produzion/produzione: Raziskovalni center za humanistiko, Univerza v Novi Gorici in projekt/e progjet/e progetto EDUKA2: Čezmejno upravljanje izobraževanja/Governance transfrontaliera dell'istruzione. Urednica/Curadore/Curatrice: Ana Toroš; zasnova sistema povečane resničnosti/ideazion dal sisteme di realtât aumentade/ideazione del sistema di realtà aumentata: Aleš Vaupotič; 3D model/model 3D/modello 3D: Narvika Bovcon; tehnična izvedba/esecuzion tecniche/esecuzione tecnica Sapiens.