Jesenski večer v Medani (Alojz Gradnik)

Sere di Autun a Medane, Sera d’autunno a Medana

Blagi jesenski večeri vi, v vasi domači!
Nič mi ne more izbrisati vas iz spomina.
V vašo bližino in vašo tišino se vračam
vselej, ko srce je polno gorja in obupa.
Pridem na prag in prisedem pred hišo k očetu,
truden je, v hudi sparini je spravljal otavo,
krmil živino, zvalil na dvorišče je sode,
da se izperejo s peskom za bližnjo trgatev;
na toporišče je novo nastavil sekiro,
koso s kosirjem je drugim priklepal h kosišču,
menjal osnik je na sprednji in zadnji podvozi.
On le na skrbi ima vse potrebe in delo,
nič ne uide njegovim pozornim očesom.

Sonce zašlo je, Italije širne ravnine
v sinji daljavi žarijo od zarje večerne:
zdaj je vse v zlatu še modrozeleno obzorje,
zdaj ga obrobljajo proge in samo sivina
zgrinja se preko neba in ga vsega prekrije.
Mrak se že dela, odmevajo s ceste koraki:
kmetije se vračajo s travnikov, dolgo kosišče
trdno počiva na rámenih, oselnik samo
niha ob bedrih se čvrstih pri urnejši hoji.
Skoro za njimi začuje ropot se škalirjev
Polnih otave, počasi jih vlečejo voli.
Zadaj za vozom pa stopajo v gruči dekleta
z grabljami, z vrči, s košaro in praznimi lonci.
Slap njih besede so, šala vrsti se za šalo,
v smeh njih klopot pa se meša njih cokel lesenih.
Bolj se mrači in že šviga plamen na ognjišču
in osvetljuje kozice in lonce na napi
in pokrivače bakrene viseče na steni
v kotlu že voda zavrela je, moko koruzno
siplje vanj sestra in z betom lesenim jo meša,
da nam pripravi polento: obrača, obrača,
zmes vse bolj gosta je, strja se, skorja rjava
dela na dnu se že, znamenje, da se že lahko
kotel odstavi. Ko sestra na ploščo leseno,
vso še puhtečo, polento prevrne, na kose
z nitjo razreže jo. Sedemo k mizi, le mati
prej se prekriža in moli, za njo bolj nemarno
drugi po vrsti: zvenijo zdaj žlice in noži,
v roko iz roke prehajajo čaše z rebulo.
Skoraj večerje je konec; na klop zdaj pred hišo
sede cela družina. Že noč je in Avemarijo
že odzvonilo je. Kakor livada cvetoča
sinje nebo je, v daljavi pa, tam nad Gorico,
lučka pri lučki miglja, vedno več se jih vžiga.
Mirno je v zraku, opojna vonjava prihaja
od vsepovsod: duh otave in aster in dalij,
duh majarona, bažilik in zrelega grozdja
in lavorike in breskev in sliv, posušenih
v soncu na lesah iz ločja spletenih. Tišino
moti samo monotono čričkovo cvrčanje,
včasih še vriskanje, fantov zategnjena pesem.
Sosed pridruži se, skoro za njim na dvorišče
pridejo drugi. Na vrsti je suša, otava,
grozdje, koruza, živina in cene in davki,
v hiši tej smrt in bolezen pri drugi, poroka
bližnja pri tretji in dota in ženin, ki pije
in bo zapravil vse, kar mu je oče zapustil.
Prede in prede razgovor se resen in meša
skoro se s šalo in zbadanjem, stari vojaki
spominjajo vojne se zadnje, na Ruskem, v Tirolih,
v Srbiji, ob Taljamentu in Piavi in Soči.
Vmeša mladina se: ona je videla ognje
na Doberdobu, Kalvariji in Sabotinu,
čula rjovenje topov je na Svetem Mihelu,
aeroplanov brnenje, avstrijske granate
videla je, kako so treskale v hiše in jarke.
Ti, moja mati, pa tiho sediš ob ognjišču,
ena za drugo drsijo ti jagode v roki,
nemo se usta premikajo, tvoj je razgovor
daleč od našega, daleč. Ah, zdaj pa stolica
tvoja je prazna in prazna za vedno ostane.


V pesmi je prikazan jesenski večer. V poznem večeru se kmetje vračajo domov.

Alojz Gradnik (1882‒1967), pesnik in prevajalec, se je rodil v Medani v Goriških brdih. Osnovno šolo je obiskoval v Medani, gimnazijo v Gorici, pravo je študiral na Dunaju. Ena značilnih tem Gradnikove lirike je zemlja, kar izhaja iz Gradnikovega globokega občutenja eksitencialne povezanosti briškega človeka z domačo zemljo kot virom preživetja in življenja.


Sere di Autun a Medane (Alojz Gradnik)

O dolcis seris di Autun dal paîs natîf!
Nuie us pues scancelâ da la memorie.
Dongje di voaltris a cidin vie o torni,
cul cûr plen di dolôr.
Sul soiâr dongje dal pari mi senti,
al è strac, tal scjafoiaç al à fat fen,
dât di mangjâ al bestiam, te cort
ur à dât une lavade e rodolade ai caratei par la vendeme;
i à metût di gnûf il mani a la manarie,
la rincje a la falç e cambiât
il coni devant e daûr dal telâr.
Dut lui al fâs, a dut i sta daûr,
al so voli atent no i sbrisse nuie.

Al è lât a mont il soreli, lis planuris italichis a lusin tal turchin da la sere,
dorât al è l’orizont vert turchin,
lenzût di flamis rossitis,
mo ve, si distudin i fûcs
e dapardut il grisum si ingrume tal cîl.
Al ven scûr, si sintin pas:
i contadins a tornin dai cjamps,
la falç su la spale, il pas svelt
al fâs sdrindulâ il codâr sul flanc.
E ve il rumôr dai cjars,
plens di fen,
a planc
ju tirin i bûs.
E daûr dal cjar un trop di fantatis
cun ristiei, bocaletis e citis vuedis.
Une sglavinade scherçose di peraulis
si messede cul talpetament dai çucui.
Tal scûr e barlume za la flame dal cjamin,
e ilumine lis citis su la nape,
lis covertoriis di ram sul mûr.
Za l’aghe e bol te cjalderie e la
sûr
i bute dentri la farine di sorc e le messede par la polente: e zire, e messede, simpri plui si infissìs,
si indurìs la croste, brune sul fonts,
al vûl dî che la polente e je cuasi pronte.
La sûr alore le bute su la bree, fumante, e le taie cul fîl.
Si sentìn, dome la mari prime si segne e e pree,
chei altris dopo, mancul atents.
Si sint il rumôr di sedons e curtìs,
di man in man a passin lis tacis
di vin. La cene e je finide. Su la bancje devant la cjase si sente la famee. E je gnot, si sfante il glon
da l’Avemarie. Il cîl turchin
al somee un prât in flôr e li,
di là di Gurize,
a tremolin e si impiin simpri plui
lis lûs.
Tal aiar cuiet si sparnice un profum che al incjoche: di fen, di setembrinis, di gjorgjinis, di maiaron, basili, di ue madure,
di orâr, di pierçui, di brugnui secjâts tal soreli.
Il cidinôr si sfante dome cul griament da lis cialis, cul cjant strissinât dai zovins.
Te cort si dan adun i vicins.
A son di volte il sut, il fen,
la ue, il forment, il bestiam,
i presits, lis gabelis, lis malatiis,
la muart, lis gnocis dai vicins,
la dote, il nuviç cjochele e straçon.
Si babe e si babe a mieç tra il seri
e il ridicul, i veterans a ricuardin
la vuere in Russie, tal Tirol,
in Serbie, sul Tiliment, Lisunz e
Plâf.
Si dan dongje i zovins: a àn viodût
i fûcs
a Dobardò, sul Calvari, su la Mont
di San Valantin,
a San Michêl dai Cjars a àn sintût
il rumôr dai canons, il businôr
dai aeroplans,
a àn viodût lis granatis austriachis
plombâ su cjasis e trinceis.
Ma, tu, mari, cidine tu ti sentis
dongje dal fogolâr, ti passin tra
i dêts i grans da la corone dal rosari, mute si môf la bocje, il to discors
al è lontan, lontan dal nestri.
Ah, ma cumò la tô cjadree e je
vueide
e vueide e restarà par simpri.


Te poesie e je rapresentade une sere di Autun. Sore sere i contadins a tornin cjase.

Alojz Gradnik (1882‒1967), poete e tradutôr, al nassè a Medane sul Cuei gurizan. Al frecuentà la scuele elementâr a Medane, il liceu a Gurize e la facoltât di jurisprudence a Viene. Un dai temis tipics da la poesie di Gradnik e je la tiere, teme là che al ven a la lûs il profont leam esistenziâl dal poete cu la tiere native parcè ch'e je sorzint di sostentament e di vitea.


Sera d’autunno a Medana (Alojz Gradnik)

O dolci sere d’autunno del paese natio!
Nulla vi può cancellare dalla memoria.
A voi vicino in silenzio ritorno,
con il cuore pieno di dolore.
Sulla soglia accanto al padre mi siedo,
è stanco, nell’afa ha fatto il fieno,
nutrito il bestiame, nel cortile al lavaggio
rotolato le botti per la vendemmia;
ha rimesso il manico alla scure,
la broccola alla falce e cambiato
la bietta davanti e dietro al telaio.
Tutto egli fa, di tutto si cura,
al suo occhio attento nulla sfugge.

È tramontato il sole, le italiche
pianure brillano nell’azzurro della sera,
dorato è l’orizzonte verde azzurro,
lambito da fiamme ramate,
ed ecco, si spengono i fuochi
e il grigiore ovunque si addensa nel cielo.
Si fa buio, echeggiano dei passi:
i contadini ritornano dai campi,
la falce sulla spalla, la cote
al veloce cammino oscilla sul fianco.
Ed ecco il rumore dei carri, lentamente
li tirano i buoi, pieni di fieno.
E dietro al carro un gruppo di giovinette
con rastrelli, brocche e pentole vuote.
Una cascata scherzosa di parole
si mescola fra gli zoccoli scalpitanti.
Nel buio già guizza la fiamma nel camino,
sulla cappa illumina le pentole,
i coperchi di rame sulla parete.
Già bolle l’acqua nel paiolo e la sorella
vi versa la farina di mais e la mescola
per la polenta: gira, rigira,
sempre più s’addensa, s’assoda la crosta,
bruna sul fondo, segno che già s’appronta.
La sorella allora la stende sul desco
di legno, fumante, e l’affetta col filo.
Ci sediamo, solo la madre prima si segna
e prega, gli altri dopo, meno raccolti.
Risuonano cucchiai e coltelli,
di mano in mano passano i calici
di vino. La cena è finita. Sulla panca
davanti la casa si siede la famiglia.
È notte, si spegne il rintocco
dell’Avemaria. Il cielo azzurro
sembra un prato in fiore e lì oltre Gorizia
tremolano e sempre più s’accendono le luci.
Nell’aria quieta un profumo inebriante
si spande: di fieno, di astre, di dalie,
di maggiorana, basilico, d’uva matura,
di lauro, di pesche, di prugne
essicate al sole. Il silenzio si spezza
solo al cicaleccio delle cicale,
al canto strascicato dei giovani.
Nel cortile si riuniscono i vicini.
Sono di turno la siccità, il fieno,
l’uva, il frumento, il bestiame,
i prezzi, le tasse, le malattie,
la morte, le nozze dei vicini,
la dote, lo sposo beone e spendaccione.
Si chiacchiera e si chiacchiera
tra il serio ed il faceto, i veterani
ricordano la guerra in Russia, nel Tirolo,
in Serbia, sul Tagliamento, Isonzo e Piave.
S’uniscono i giovani: han visto i fuochi
a Doberdò, sul Calvario, sul Sabotino,
a San Michele han sentito il ruggito
dei cannoni, degli aerei il ronzio,
han visto le austriache granate
cadere su case e trincee.
Ma, tu, mamma, tacita siedi presso
il focolare, ti scorron in mano i grani
del rosario, muta si muove la bocca,
il tuo discorso è lontano, lontano
dal nostro. Ah, ma ora la tua sedia è vuota
e vuota rimarrà per sempre.


Nella poesia è rappresentata una serata d'autunno. A tarda sera i contadini rincasano.

Alojz Gradnik (1882‒1967), poeta e traduttore, nacque a Medana sul Collio goriziano. Frequentò la scuola elementare a Medana, il liceo a Gorizia e la facoltà di giurisprudenza a Vienna. Uno dei tipici temi della poesia di Gradnik è la terra, tema in cui si esprime il profondo legame esistenziale del poeta con la terra natia in quanto fonte di sussistenza e di vita.


→ Literarna pešpot po Gorici/Itinerari leterari par Gurize/Itinerario letterario per Gorizia; produkcija/produzion/produzione: Raziskovalni center za humanistiko, Univerza v Novi Gorici in projekt/e progjet/e progetto EDUKA2: Čezmejno upravljanje izobraževanja/Governance transfrontaliera dell'istruzione. Urednica/Curadore/Curatrice: Ana Toroš; zasnova sistema povečane resničnosti/ideazion dal sisteme di realtât aumentade/ideazione del sistema di realtà aumentata: Aleš Vaupotič; tehnična izvedba/esecuzion tecniche/esecuzione tecnica Sapiens.