ASTRONOMSKA OPAZOVANJA

2018/19

 

Predavateljica: Prof. Dr. Andreja Gomboc


Obravnavana snov na predavanjih:

  1. -orientacija in sferna trigonometrija (pdf, glej tudi skripto)

  2. -uvod v astronomska opazovanja (pptx, glej tudi skripto)

  3. -- viri astronomskih informacij (pptx)

- zajemanje slik in astronomske opazovalne metode (pdf)


Asistentka: dr. Tanja Petrushevska


Animacije Nebraska Astronomy Applet Project


Zbirka rešenih nalog iz astronomije


2016/17:

Obravnavana snov na predavanjih:

  1. -uvod v astronomska opazovanja (pptx, glej tudi skripto)

  2. -zajemanje slik in astronomske opazovalne metode (pptx)

  3. -obdelava posnetkov (osnovni opis, Tutorial)


Vaje:

- Navodila za teleskop Celestron (CPC_Series_Manual.pdf)

  1. -Vaja: štetje Sončevih peg in določanje njihovih velikosti (pdf)

  2. -podatki za opazovalni projekt s teleskopom Liverpool

- spletna stran teleskopa Liverpool